A:  Langsigtede tiltag, der forbedrer de ansøgte forhold, er naturligvis det mest optimale. Men påvirkninger, der fører til behov for humanitære indsatser, kan også være mere kortsigtede.  Fonden vurderer begge typer indsats positivt med henblik på eventuel donation.