Bygma Fondens støtte til humanitære hjælpeorgani-
sationer
bakker specifikt op
om seks af FN’s verdensmål.

Bygma Fonden har i mere end 15 år doneret mange millioner kroner til kriseramte befolkningsgrupper og lande og dermed bidraget til FN’s indsatser mod fattigdom & sult, for et sundt liv, lige adgang til uddannelse & læring, vand & sanitet, m.v.

Transformervej 12
2860 Søborg

+45 44 54 17 00