Bygma Fonden tager med Danmarks Indsamling til Etiopien

En repræsentant for Bygma Fonden var med, da Danmarks Indsamling i november tog til Etiopien for at besøge SOS Børnebyernes projekt til den kommende Danmarks Indsamling 2019. Bygma Fonden støtter for 9. gang Danmarks Indsamling med et større beløb.

Årets tema
Årets tema hedder ’Styrk verdens piger’. Særligt piger i de fattigste lande tilhører en udsat gruppe i samfundet. De oplever ofte vold, for tidlig graviditet og tvangsægteskaber, og har begrænset adgang til uddannelse. De bliver overfaldet og voldtaget, når de henter vand. De bliver tvunget til at slå ihjel som børnesoldater. De bliver giftet væk til mænd, der kunne være deres fædre. Og de bliver mødre mens de selv er børn.  Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter sætter Danmarks Indsamling 2019 fokus på de piger rundt om i verden som har brug for hjælp.

Tager medansvar
”Som den største danskejede leverandør til byggeriet ønsker vi at tage et medansvar for det samfund, vi indgår i,” siger koncernchef Peter H. Christiansen. ”Bygma Fonden uddeler støtte til danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationers indsatser mod fattigdom og sult.

Her i Danmark tager vi mange ting for givet, men i de fattigste lande er f.eks. mishandling og overgreb hverdagen for mange piger. Via vores donation ønsker vi at støtte Danmarks Indsamling i indsatsen for at styrke verdens udsatte piger – og dermed være med til at give dem håb og nye muligheder”.

Involverer medarbejdere og kunder
Bygmas medarbejdere og kunder har ligeledes i flere år støttet op om Danmarks Indsamling via salg af chokoladebarer i alle Bygmas danske forretninger. Det resulterede sidste år i et supplerende beløb på mere end 185.000 kr., der blev lagt oven i Bygma Fondens donation på 600.000 kr.
Igen i år vil det blive muligt at bidrage til den gode sag, ved køb af chokoladebarer hos Bygma.

Besøgsrejsen
Ann-Marie Christiansen, der repræsenterer Bygma Fonden, deltog i Danmarks Indsamlings rejse til Etiopien. Ann-Marie har netop afsluttet en kandidat i Global health fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som jordemoder. På besøgsrejsen til Etiopien i november 2018 fik Ann-Marie indsigt i SOS-Børnebyernes arbejde med at forebygge teenage-graviditeter og mindske antallet af børn, der bliver efterladt, ved at støtte ligestillingen og sikre pigers adgang til uddannelse og jobs. Dermed fik Ann-Marie med egne øjne set, hvad de indsamlede penge skal gå til.

Enable for life

En af de organisationer, der flere gange har fået glæde af Bygma Fondens donation, er Enable for Life, der er en uafhængig sponsor finansieret hjælpeorganisation. Enable for Life arbejder på at give forældreløse piger i Indien en tryg barndom og en fremtid, hvor de kan klare sig selv.

En almindelig hverdag
Organisationen driver en børnelandsby i nærheden af Tranquebar i det sydøstlige Indien. Her bor ca. 120 piger fra 5-18 år i 8 mindre huse; og der er planlagt yderligere to huse. Børnene går i skole, læser lektier og har daglige pligter. ”Målet er at skabe en struktur, der mest muligt ligner en almindelig indisk families hverdag. I kraft af donationer fra bl.a. Bygma Fonden arbejder vi på at skabe trygge og kærlige rammer for børnene”, siger organisationens formand Ernst Michaelsen.

Får tilbudt uddannelse
Organisationen lægger vægt på, at pigerne lærer engelsk og tilstræber at tilbyde dem min. 12 års skolegang. Enable for Life sørger også for, at pigerne – efter endt skolegang – får en uddannelse, så de kan skabe sig en fremtid. Det kan f.eks. være som skrædder eller sygeplejerske – og hvis de har talentet, får de mulighed for at komme på college eller sågar på universitetet.

Danmarks Indsamling

Uganda refugee camp

Bygma Fonden støttede i 2018 for 8. gang Danmarks Indsamling med DKK 600.000 kr., hertil kom yderligere 185.880 kr. som blev indsamlet via salg af energibarer i vores forretninger, og tog i 2017 med ulandsorganisationen CARE til Uganda for at besøge to af de flygtningelejre, som Danmarks Indsamling ydede humanitær hjælp til.

Temaet for Danmarks Indsamling 2018 hed ”Hjælp børn uden hjem”. Her gik 12 velgørende organisationer, DR og hele Danmark – ved det store indsamlingsshow den 3. februar – sammen om at samle ind til konkrete projekter i Afrika og Asien.

Ønsker et medansvar
Bygma Fonden støtter hvert år en række humanitære organisationers arbejde i ind- og udland. ”Som en stor dansk virksomhed, ønsker vi – som en naturlig del af vores CSR-politik – at tage et medansvar for vores omverden” siger koncerndirektør Peter H. Christiansen. ”Med vores bidrag til Danmarks Indsamling, ønsker vi at være med til at forbedre nogle basale vilkår for mennesker i nød – og herigennem at være med til at skabe en bedre fremtid for de generationer, der skal bygge samfund op.”

Børn uden barndomshjem
Millioner af børn over hele verden har ikke noget hjem. Enten fordi de aldrig haft ét, eller fordi de er på flugt fra krig, fattigdom sult og sygdom. Alt for mange børn kæmper dagligt for at overleve; de ved ikke hvor de skal tilbringe natten, de er på flugt fra mennesker der vil gøre dem ondt og de tvinges til tiggeri, tyveri og prostitution for at få noget at spise. Millioner af børn har heller ikke mulighed for at gå i skole eller få lægehjælp og de er tvunget til at blive voksne alt for hurtigt. I år sætter Danmarks Indsamling fokus på de fatale konsekvenser, det har for børn og deres samfund, når børnene vokser op uden et barndomshjem, som de kan bygge deres fremtid på.

Deltager i erhvervsdelegation
CARE vil give voldsramte børn og unge piger, der er flygtet fra Sydsudan til Uganda, en fornyet tro på fremtiden ved at sikre dem husly, støtte og oplyse dem om deres rettigheder.

Bygma rejste i december 2017 med CARE til Uganda for at besøge to af de flygtningelejre, der lige nu huser mere end 1 million sydsudanesiske flygtninge. HR-direktør Anette Sondrup repræsenterede Bygma og fik, sammen med delegationens øvrige deltagere, en unik mulighed for at se hvad Bygma Fondens bidrag går til.

Søg om støtte

Bygma Fonden
Transformervej 12
2860 Søborg

+45 44 54 17 00