Hjælp til ofrene for krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har medført en af de største humanitære kriser i Europa siden anden verdenskrig.
Tusindvis af civile har mistet livet, og millioner er drevet på flugt uden vished for, hvornår de kan vende hjem. Familier er blevet splittet og hjem, skoler, hospitaler og infrastruktur er jævnet med jorden.

I 2022 donerede Bygma Fonden 5 millioner kr. til Røde Kors til humanitær hjælp til ofrene for krigen i Ukraine.

”Jeres hjælp har blandt andet gjort det muligt for os at hjælpe civilbefolkningen med evakuering og nødhjælp som mad, vand, hygiejne og medicinsk assistance” siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors. I har hjulpet internt fordrevne familier, der pludselig står uden hjem og indtægt, med kontant støtte til husly, varmeregninger, mad og medicin, ligesom I hjælper familier med at bevare eller genskabe kontakten til forsvundne familiemedlemmer”.

”For mange har krigen medført store traumer og sorg. Dem hjælper I med psykisk førstehjælp og psykosocial støtte for både børn og voksne. Da vinteren i slutningen af 2022 satte ind med kulde og frost i hjem uden varme og elektricitet, med indblæste vinduer og bombeskader, har I været med til at støtte med bl.a. generatorer og varme tæpper” slutter Anders Ladekarl.

Bygma Fonden støtter Danmarks Indsamling 2023

I 2023 donerede Bygma Fonden – for 3. år i træk – 5 mio. kr. til Danmarks Indsamling.
Årets tema var ’Hjælp Verdens sårbare børn’

Håbet om en tryg fremtid
Danmarks Indsamling gør en enorm indsats i verdens fattigste områder, hvor behovet er størst. Derfor formulerer organisationerne hvert år en række bæredygtige udviklingsprojekter inden for et specifikt tema.
Udviklingsprojekterne er oftest målrettet børn i nød, der på den ene eller anden måde har mistet håbet om en fremtid, på grund af eksempelvis krig, forfølgelse og naturkatastrofer. Danmarks Indsamling arbejder for at bringe håbet tilbage til verdens mest udsatte børn, fordi alle har ret til en tryg barndom.

Besøgsrejse til Colombia
Helle Grevy, PA i Bygma, repræsenterede dette år Bygma Fonden på en besøgsrejse til det nordlige Colombia, hvor hun, sammen med fire andre store virksomhedsdonorer, fik mulighed for at se hvad Bygma Fondens støtte til Danmarks Indsamling blandt andet er gået til.
Holdet besøgte de mest udsatte og sårbare stammesamfund, hvor de oplevede hvordan donationerne bidrager til, at skoler bliver bygget for at børnene kan modtage undervisning uanset vejret. De dedikerede lærere fik desuden styrket undervisningen ved at implementere fælles læringsplaner og trykt ens studiebøger til eleverne i regionen. Der blev etableret adgang til rent vand, og kendskab til de mest basale, men livsvigtige rettigheder for børn og unge.

Bygma Fonden støtter Læger uden Grænser

Foto: Yann Libessart (MSF)

Foto: Yann Libessart (MSF)

En af de organisationer der i 2020 modtog en donation fra Bygma Fonden, var Læger uden Grænser (MSF) der er verdens største humanitære nødhjælpsorganisation, der yder medicinsk nødhjælp til udsatte mennesker i verdens brændpunkter. Læger uden Grænser hjælper ofre for naturkatastrofer, krige og konflikter og bekæmper sult og epidemier
.

Læger uden Grænser sender hvert år flere end 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og andet relevant personale i felten, for sammen med lokale kollegaer at hjælpe mennesker i nød.

”Det er takket være støtte og opbakning fra fonde, virksomheder og private, at vi hvert år kan hjælpe så mange mennesker i nød” siger direktør i Læger uden Grænser, Malin Palmér.

Hjælp der gør en forskel

Foto: Nangia Sarvit (MSF)

Foto: Nangia Sarvit (MSF)

Bygma Fondens donation går bl.a. til Læger uden Grænsers generelle arbejde, som i 2020 har været fokuseret omkring Corona, og om at hjælpe med kriseberedskab, forebyggelse, screening og behandling. Ligeledes går hjælpen til at kunne forsætte med patientkonsultationer samt mor og barn-indsatser som bl.a. fødselshjælp og vaccinations-indsatser.

Helt konkret svarer Bygma Fondens donation til at Læger uden Grænser kan være i stand til f.eks. at beskytte over 2.600 sundhedspersonaler med værnemidler i felten i en hel dag, så de kan give sikker hjælp til patienter i kampen mod Corona eller vaccinere over 68.000 børn mod mæslinger, der fortsat hærger i store dele af verden.

Danmarks Indsamling

Foto: Mais Salman, Dansk Flygtingehjælp

Bygma Fonden donerer 5 millioner kroner til Danmarks Indsamling 2021
– til ’hjælp Coronakrisens børn’.

”Som en stor danskejet virksomhed ønsker vi at tage et medansvar for den verden vi er en del af,” siger Peter H. Christiansen, CEO og medejer af det familieejede Bygma Gruppen. ”Byggebranchen er gået relativt fri af Coronakrisen, og derfor har vi helt ekstraordinært valgt at støtte med et så stort beløb. Vi vil gerne være med til at sikre at de børn der har brug for hjælp, får den hjælp der er nødvendig.”

Hjælpen rammer det rigtige sted.
Konsekvenserne af Coronakrisen er fatale for verdens mest udsatte, og selvom det ikke umiddelbart er børnene, der bliver mest syge, er det dem der kan blive hårdest ramt. ”Det giver rigtig god mening for os at støtte med et stort beløb, da vi ved at hjælpen går til børn som sulter og til børn som ellers ikke får den tiltrængte lægehjælp og medicin,” siger Peter H. Christiansen videre.

Danmarks Indsamling sikrer desuden at børnene får adgang til rent vand, at de kan komme i skole og at der er voksne, der kan beskytte dem og give dem den omsorg, de mangler.

Arbejder med verdensmålene
Bygma Fonden har gennem en årrække støttet kriseramte befolkningsgrupper og lande og bidrager dermed aktivt til FNs Verdensmål mod bl.a. fattigdom og sult, mangel på vand og sanitet, lige adgang til uddannelse og læring. Ligeledes er flere FN Verdensmål dybt forankrede i Bygma-koncernens virke. Byggeriet står på verdensplan for 40 % af den samlede CO2-udledning. ”Som den største danskejede leverandør til byggeriet, er det naturligt at vi tager et medansvar for en mere bæredygtig dagsorden. Det gør vi bl.a. ved at påvirke vores leverandører, vores kunder og kunders kunder – og os selv i forhold til bæredygtighed” slutter Peter H. Christiansen.

Bygma Fonden i Cambodja med Danmarks Indsamling

Ann-Marie Christiansen med Danmarks Indsamling i Cambodja

De 12 største humanitære organisationer går endnu en gang sammen under Danmarks Indsamling 2020. Bygma Fonden var med, da Danmarks Indsamling besøgte Folkekirkens Nødhjælps partnerorganisationer i Cambodja.

Bygma Fonden har gennem en årrække været en af de store bidragydere til Danmarks Indsamling. Som repræsentant for Fonden fik Ann-Marie Christiansen en unik indsigt i, hvordan Danmarks Indsamling i Cambodja hjælper med at give børn og deres familier håb og nye muligheder.

Fatale økonomiske konsekvenser
I Cambodja må mange fattige familier optage lån for at kunne klare sig igennem hverdagen. For at komme af med gælden må mange familier derfor migrere til de større byer for at arbejde på fx murstenfabrikker, hvor også børnene må udføre farligt arbejde. ”Det var hjerteskærende at se børn, der havde mistet lemmer i arbejdsulykker, og som skulle leve med denne tragedie resten af livet”, fortæller Ann-Marie Christiansen. ”En sådan ulykke kan få fatale konsekvenser for familiens økonomi, og ofte kender de ikke til deres rettigheder i forbindelse med processen omkring at søge erstatning og tilskud. Det er blandt andet noget af det, Folkekirkens Nødhjælps partnerorganisationer hjælper med”.

Nye indtjeningsmuligheder
Udover juridisk hjælp og vejledning hjælper organisationerne også med at forebygge ved bl.a. at skabe nye jobs i nærområderne, så familier ikke skal migrere for at finde arbejde. ”Ofte handler det om at skabe en indtjeningsmulighed for kvinderne, hvor de samtidig kan passe deres børn eller få mulighed for at sende dem i skole. Hermed ændrer livsgrundlaget sig for hele familien”, siger Ann-Marie Christiansen videre.  ”Det er gribende at se, hvor lidt der skal til, for at vende situationen. F.eks. så vi, hvordan hjælp til opstart af kyllinge- og andefarme havde forbedret flere familiers livsvilkår. Nu kunne de brødføde sig selv og havde samtidig en fast indtjeningskilde, og var kommet et stort skridt videre”.

Klimavenlige dyrkningsmetoder

En del af hjælpen består også i undervisning i bæredygtighed og klimavenligt landbrug, f.eks. ved dyrkning af svampe og andre grøntsager, der ikke kræver meget vandforbrug, da det ellers kan være vanskeligt at dyrke afgrøder på grund af vandmangel, forårsaget af tiltagende klimaforandringer. Projektdeltagerne lærer de nye metoder videre til andre i landsbyen, og på den måde er der flest mulige, der får gavn af hjælpen.

”Bygma Fonden ønsker at tage et medansvar for vores omverden og at være med til at forbedre basale livsvilkår for mennesker i nød”, slutter Ann-Marie Christiansen. ”Det er motiverende at se, hvordan vores – og de øvrige bidragyderes – donation til Danmarks Indsamling virkelig gør en forskel”.

Bygma Fonden tager med Danmarks Indsamling til Etiopien

En repræsentant for Bygma Fonden var med, da Danmarks Indsamling i november tog til Etiopien for at besøge SOS Børnebyernes projekt til den kommende Danmarks Indsamling 2019. Bygma Fonden støtter for 9. gang Danmarks Indsamling med et større beløb.

Årets tema
Årets tema hedder ’Styrk verdens piger’. Særligt piger i de fattigste lande tilhører en udsat gruppe i samfundet. De oplever ofte vold, for tidlig graviditet og tvangsægteskaber, og har begrænset adgang til uddannelse. De bliver overfaldet og voldtaget, når de henter vand. De bliver tvunget til at slå ihjel som børnesoldater. De bliver giftet væk til mænd, der kunne være deres fædre. Og de bliver mødre mens de selv er børn.  Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter sætter Danmarks Indsamling 2019 fokus på de piger rundt om i verden som har brug for hjælp.

Tager medansvar
”Som den største danskejede leverandør til byggeriet ønsker vi at tage et medansvar for det samfund, vi indgår i,” siger koncernchef Peter H. Christiansen. ”Bygma Fonden uddeler støtte til danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationers indsatser mod fattigdom og sult.

Her i Danmark tager vi mange ting for givet, men i de fattigste lande er f.eks. mishandling og overgreb hverdagen for mange piger. Via vores donation ønsker vi at støtte Danmarks Indsamling i indsatsen for at styrke verdens udsatte piger – og dermed være med til at give dem håb og nye muligheder”.

Involverer medarbejdere og kunder
Bygmas medarbejdere og kunder har ligeledes i flere år støttet op om Danmarks Indsamling via salg af chokoladebarer i alle Bygmas danske forretninger. Det resulterede sidste år i et supplerende beløb på mere end 185.000 kr., der blev lagt oven i Bygma Fondens donation på 600.000 kr.
Igen i år vil det blive muligt at bidrage til den gode sag, ved køb af chokoladebarer hos Bygma.

Besøgsrejsen
Ann-Marie Christiansen, der repræsenterer Bygma Fonden, deltog i Danmarks Indsamlings rejse til Etiopien. Ann-Marie har netop afsluttet en kandidat i Global health fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som jordemoder. På besøgsrejsen til Etiopien i november 2018 fik Ann-Marie indsigt i SOS-Børnebyernes arbejde med at forebygge teenage-graviditeter og mindske antallet af børn, der bliver efterladt, ved at støtte ligestillingen og sikre pigers adgang til uddannelse og jobs. Dermed fik Ann-Marie med egne øjne set, hvad de indsamlede penge skal gå til.

Enable for life

En af de organisationer, der flere gange har fået glæde af Bygma Fondens donation, er Enable for Life, der er en uafhængig sponsor finansieret hjælpeorganisation. Enable for Life arbejder på at give forældreløse piger i Indien en tryg barndom og en fremtid, hvor de kan klare sig selv.

En almindelig hverdag
Organisationen driver en børnelandsby i nærheden af Tranquebar i det sydøstlige Indien. Her bor ca. 120 piger fra 5-18 år i 8 mindre huse; og der er planlagt yderligere to huse. Børnene går i skole, læser lektier og har daglige pligter. ”Målet er at skabe en struktur, der mest muligt ligner en almindelig indisk families hverdag. I kraft af donationer fra bl.a. Bygma Fonden arbejder vi på at skabe trygge og kærlige rammer for børnene”, siger organisationens formand Ernst Michaelsen.

Får tilbudt uddannelse
Organisationen lægger vægt på, at pigerne lærer engelsk og tilstræber at tilbyde dem min. 12 års skolegang. Enable for Life sørger også for, at pigerne – efter endt skolegang – får en uddannelse, så de kan skabe sig en fremtid. Det kan f.eks. være som skrædder eller sygeplejerske – og hvis de har talentet, får de mulighed for at komme på college eller sågar på universitetet.

Børnesagens Fællesråd

Bygma Fonden uddeler støtte til Børnesagens Fællesråd

En af de organisationer der i 2018 fik glæde af en donation fra Bygma Fonden var Børnesagens Fællesråd

Donationen gik til julestipendier, der uddeles til enlige forsørgere, der har en meget dårlig økonomi og som modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller anden lav ydelse.

Isolation og ensomhed i julen
”Mange fattige familier lever isoleret fordi de ikke har råd til at deltage i det almindelige sociale liv til daglig – f.eks. invitere venner og familie på besøg eller tage bussen eller toget for at besøge andre” siger Sekretariatschef Inge Marie Nielsen. ”Familierne gør ofte alt for at skjule deres økonomiske situation for omverdenen. Og både børn og voksne oplever isolationen og ensomheden endnu stærkere i juletiden”.

Julehjælp og rådgivning
”Eneforsørgere, der modtager julestipendier, bliver efterfølgende henvist til rådgivning” siger Inge Marie Nielsen videre. ”På den måde kan vi både hjælpe familierne til en bedre jul, og hjælpe dem med at få løst de bagvedliggende problemer, så de forhåbentligt ikke skal stå i kø til julestipendier næste år.

Stipendierne gør en meget stor forskel, for de familier der modtager dem. Vi siger tusind tak til Bygma Fonden”.

Danmarks Indsamling

Uganda refugee camp

Bygma Fonden støttede i 2018 for 8. gang Danmarks Indsamling med DKK 600.000 kr., hertil kom yderligere 185.880 kr. som blev indsamlet via salg af energibarer i vores forretninger, og tog i 2017 med ulandsorganisationen CARE til Uganda for at besøge to af de flygtningelejre, som Danmarks Indsamling ydede humanitær hjælp til.

Temaet for Danmarks Indsamling 2018 hed ”Hjælp børn uden hjem”. Her gik 12 velgørende organisationer, DR og hele Danmark – ved det store indsamlingsshow den 3. februar – sammen om at samle ind til konkrete projekter i Afrika og Asien.

Ønsker et medansvar
Bygma Fonden støtter hvert år en række humanitære organisationers arbejde i ind- og udland. ”Som en stor dansk virksomhed, ønsker vi – som en naturlig del af vores CSR-politik – at tage et medansvar for vores omverden” siger koncerndirektør Peter H. Christiansen. ”Med vores bidrag til Danmarks Indsamling, ønsker vi at være med til at forbedre nogle basale vilkår for mennesker i nød – og herigennem at være med til at skabe en bedre fremtid for de generationer, der skal bygge samfund op.”

Børn uden barndomshjem
Millioner af børn over hele verden har ikke noget hjem. Enten fordi de aldrig haft ét, eller fordi de er på flugt fra krig, fattigdom sult og sygdom. Alt for mange børn kæmper dagligt for at overleve; de ved ikke hvor de skal tilbringe natten, de er på flugt fra mennesker der vil gøre dem ondt og de tvinges til tiggeri, tyveri og prostitution for at få noget at spise. Millioner af børn har heller ikke mulighed for at gå i skole eller få lægehjælp og de er tvunget til at blive voksne alt for hurtigt. I år sætter Danmarks Indsamling fokus på de fatale konsekvenser, det har for børn og deres samfund, når børnene vokser op uden et barndomshjem, som de kan bygge deres fremtid på.

Deltager i erhvervsdelegation
CARE vil give voldsramte børn og unge piger, der er flygtet fra Sydsudan til Uganda, en fornyet tro på fremtiden ved at sikre dem husly, støtte og oplyse dem om deres rettigheder.

Bygma rejste i december 2017 med CARE til Uganda for at besøge to af de flygtningelejre, der lige nu huser mere end 1 million sydsudanesiske flygtninge. HR-direktør Anette Sondrup repræsenterede Bygma og fik, sammen med delegationens øvrige deltagere, en unik mulighed for at se hvad Bygma Fondens bidrag går til.

Bygma Fonden
Transformervej 12
2860 Søborg

+45 44 54 17 00