Loading...
Bedømmelse af ansøgninger2018-12-12T13:38:56+00:00

Q&A

Q: Vægtes en langsigtet virkning og forankring/implementering i samfundet?2018-12-07T10:04:41+00:00

A:  Langsigtede tiltag, der forbedrer de ansøgte forhold, er naturligvis det mest optimale. Men påvirkninger, der fører til behov for humanitære indsatser, kan også være mere kortsigtede.  Fonden vurderer begge typer indsats positivt med henblik på eventuel donation.

Q: Har det betydning hvis projektarbejdet udføres ulønnet?2018-12-07T10:05:17+00:00

A:  Fonden har fokus på, at et størst muligt beløb kommer det ansøgte projekt til gode. Hvis dette indebærer ulønnet projektarbejde – måske endda drevet af ildsjæle og idealister –  tæller dette naturligvis positivt. Det afgørende er dog, at projekt, ressourcer og plan for hvordan målene skal nås, er udførligt beskrevet.

Q: Hvor meget betyder andelen af administrationsomkostninger i forhold til direkte projektomkostninger?2018-12-07T10:05:43+00:00

A:  Det har naturligvis betydning, at et størst muligt beløb kommer det ansøgte projekt til gode. I Fondens afgørelse indgår derfor også en vurdering af andelen af (u)lønnet projektarbejde samt en eventuel andel af løn- og projektomkostninger afholdt af det offentlige.

Q: Har organisationens udvikling og antal år med socialt arbejde afgørende betydning?2018-12-07T10:06:06+00:00

A:  Ikke nødvendigvis. Nystartede organisationer kan også ansøge. Det er dog vigtigt at projektbeskrivelse, ressourcer og plan for hvordan målene skal nås er udførligt beskrevet.

Q: Spiller ledelse, erfaring og tidligere resultater en rolle ifm. ansøgningen?2018-12-07T10:06:31+00:00

A: Ja, Fonden vurderer organisationens/foreningens ledelsesforhold, erfaring, tidligere opnåede resultater, m.v. Men alle kan ansøge, og jo bedre og mere konkret både projekt og ressourcer er beskrevet, jo bedre beslutningsgrundlag har Fonden for at træffe en afgørelse.

Q: Hvor stor betydning har det, at det ansøgte formål realistisk kan gennemføres?2018-12-07T10:06:54+00:00

A: Jo mere realistisk projektet beskrives, jo bedre grundlag har Fonden for at vurdere det. Plan for gennemførelsen bør beskrives kortfattet – med anvisninger på hvordan målet konkret skal nås.

Q: Har den sociale målgruppes grad af belastning betydning?2023-06-13T12:28:49+00:00

A: Ja, Bygma Fonden støtter flere former for humanitære indsatser og vægter graden af målgruppens behov.

Q: Hvem kan ansøge om donation fra Bygma Fonden?2018-12-07T10:07:41+00:00

A: Bygma Fonden uddeler støtte til danske (herunder grønlandske og færøske) hjælpeorganisationer og foreninger samt udenlandske hjælpeorganisationer med relation til Danmark

Go to Top