A:  Fonden har fokus på, at et størst muligt beløb kommer det ansøgte projekt til gode. Hvis dette indebærer ulønnet projektarbejde – måske endda drevet af ildsjæle og idealister –  tæller dette naturligvis positivt. Det afgørende er dog, at projekt, ressourcer og plan for hvordan målene skal nås, er udførligt beskrevet.