A:  Det har naturligvis betydning, at et størst muligt beløb kommer det ansøgte projekt til gode. I Fondens afgørelse indgår derfor også en vurdering af andelen af (u)lønnet projektarbejde samt en eventuel andel af løn- og projektomkostninger afholdt af det offentlige.